o nás

 

Osada Lomy se nachází v Orlických horách v nadmořské výšce od 640 do 700 m.n.m., přibližně 8 km od polských hranic. První zmínka o Lomech pochází z roku 1542. Původní hasičský sbor se nacházel ve vedlejší, převážně německy osídlené, osadě Mnichová (Michowi), se kterou osada Lomy tvořila jednu obec. Kdy byl založen již není známo. První zmínkou je pohlednice sboru z roku 1936. 
 
Po odsunu sudetských obyvatel roku 1945 byly německé sbory na Českém území zrušeny. V červnu bylo veškeré hasební  vybavení přesunuto na Lomy do stodoly u zdejší hospody U Michlů, kde se zařídila dočasná zbrojnice. 
 
 
Nový tehdy československý sbor byl na Lomech založen 1.1.1946. Zakládajících členů bylo 25, kdy osada měla 90 obyvatel. Na podzim roku 1947 započala výstavba nové požární zbrojnice s obecní prádelnou, která dnes slouží jako klubovna. Nový sbor patřící tehdy pod okres Dobruška byl v 50. letech velice aktivní a také úspěšný. Až na krajské úrovni členové předváděli ukázky požárního výcviku. Na místě dnes již zaniklého rybníka (před dnešním kravínem) bylo vybudováno cvičiště, kde se mládenci zdokonalovali v požárním útoku a štafetě. Odměnou za toto snažení byly úspěchy na okresní úrovni. Tomu následovalo i ocenění Okresní inspekce požární ochrany v Dobrušce. Díky tomu byl sboru v dubnu 1958 přidělen vojenský osobní automobil Škoda Superb z vojenského útvaru Jaroměř. Do této doby si sbor musel zapůjčovat nákladní vůz ze sousední obce Dobré. Po osadě a blízkém okolí byla stříkačka tažena většinou za krávou. 
 
 
 
​V polovině 60.let stříkačka Flader začala mít problémy se zapalováním a postupně se přestala používat. Do sboru byla zapůjčena stříkačka PS16 z Trnova. Později byla zakoupena PS8 s přívěsem od THZ Vysoké Mýto.
V roce 1972 byla postavena požární nádrž, která také zásobovala vodou místní kravín .
 
 
​K velkému zlomu dochází po prvním celorepublikovém srazu hasičstva v Litoměřicích konaném v roce 1998, kdy organizátoři této akce objíždí sbory po celé republice za účelem zmapování historické hasičské techniky. Jejich počínání bylo impulzem k opravě Superba, aby byl schopen projít technickou prohlídkou a  účastnit se dalšího ročníku srazu. Zdálo se to nereálné, ale Superb v září roku 2001 dorazil po své ose na 2. celorepublikový sraz hasičstva do Litoměřic. Potom roku 2003 na sraz hasičských a vojenských historických vozidel do Olomouce. Po tomto úspěchu se opravila i stará stříkačka Flader, která v letech 2004, 2007 a 2010 doprovodila Superba do Litoměřic. Superb se stříkačkou se dostaly do značného podvědomí a účatňují se spousty výstav a různých oslav a výročí. Později začala být velkou prioritou generálka motoru, na které se začalo na podzim roku 2012. Za obrovské podpory obce se provádí celá renovace auta počínaje opískování rámu a cílem je Superba dát do co nejvíce originálního stavu, ve kterém byl vyroben. Nyní všichni doufáme, že generálka auta dopadne úspěšně a Superb se bude opět pyšnit svojí krásou. 
 
 

video: reportáž z Litoměřic 2004

 
 
 
© sdhlomy.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum