o nás

     Osada Lomy se nachází v Orlických horách v nadmořské výšce od 640 do 700 m.n.m., přibližně 8 km od polských hranic. První zmínka o Lomech pochází z roku 1542. V roce 1960 byla připojena k obci Osečnici a tím byla místní samospráva zrušena.

 
     Původní hasičský sbor se nacházel ve vedlejší, převážně německy osídlené, osadě Mnichová (Michowi), se kterou osada Lomy tvořila jednu obec. Kdy byl založen již není známo. První zmínkou je pohlednice sboru z roku 1936. 
 
     Po odsunu sudetských obyvatel roku 1945 byly německé sbory na Českém území zrušeny. V červnu bylo veškeré hasební  vybavení přesunuto na Lomy do stodoly u zdejší hospody U Michlů, kde se zařídila dočasná zbrojnice. Nový tehdy československý sbor byl na Lomech založen 1.1.1946. Zakládajících členů bylo 25, kdy osada měla 90 obyvatel. Členové byli nejen místní, ale i ze sousedních osad (9 z Lomů, 10 z Mnichové, 5 z Chmeliště a 1 z Vlčí Hory). Aby se podpořil nově vzniklý sbor, bylo zde uspořádáno v neděli 7.7.1946 okrskové cvičení.
 
 
     Na podzim roku 1947 započala výstavba nové požární zbrojnice s obecní prádelnou, která dnes slouží jako klubovna. Projekt počítál s budovou o rozměrech 8,4 x 19,9 metrů. Budova má vpředu garáž, uprostřed šatnu, sklad, sborovnu, sprchu, wc, prádelnu a sušárnu a vzadu zděnou věž na sušení hadic. Bohužel se nedostalo podpory z ministerstva vnitra a budova se zmenšila na 6 x 14,5 metrů, je bez věže a u garáže je jedna místnost.
 
 
     Nový sbor patřící tehdy pod okres Dobruška byl v 50. letech velice aktivní a také úspěšný. Až na krajské úrovni členové předváděli ukázky požárního výcviku. Samozřejmostí byly plesy a zábavy, které se konaly v hostinci U Michlů.
 
 
     Na místě dnes již zaniklého rybníka (před dnešním kravínem) bylo vybudováno cvičiště, kde se mládenci zdokonalovali v požárním útoku a štafetě. Odměnou za toto snažení byly úspěchy i na okresní úrovni. Nejvíce bylo vzpomínáno na 2. místo na okresní soutěži v Novém Městě nad Metují, kterého se zúčastnilo 22 sborů. Vítězné družstvo z Bohůslavic bylo lepší o 4 vteřiny.
 
      
 
     Tomu následovalo i ocenění Okresní inspekce požární ochrany v Dobrušce. Díky tomu byl sboru v dubnu 1958 přidělen vojenský osobní automobil Škoda Superb z vojenského útvaru Jaroměř. Do této doby si sbor musel zapůjčovat nákladní automobil ze sousední obce Dobré. Po osadě a blízkém okolí byla stříkačka tažena většinou za krávou. 
  
 
                                                                      
 
                  
      
 
     V roce 1965 měl sbor 22 členů (12 z Lomů, 6 z Mnichové, 3 z Chmeliště a 1 z Vlčí Hory). V té době začínají u německé stříkačky problémy se zapalováním a přestala se používat. Do sboru byla zapůjčena stříkačka PS16 z Trnova a později byla zakoupena PS8 s přívěsem od THZ Vysoké Mýto.
    
    10. června 1972 byla postavena hráz požární nádrže, která také zásobovala vodou místní kravín. Nová nádrž byla záhy 1. května 1977 využita při požáru na Zadních Lomech.
 

     8. března 1980 uspořádali požárníci z Lomů a Osečnice pro své ženy taneční zábavu při oslavě MDŽ. Tento rok byla místní Stoletá hospoda zavřena a tím chybělo zázemí pro pravidelné schůzky, výukové programy či přednášky. Hostinec byl také centrem kulturních akcí a dění v osadě. Proto bylo nutné vyhledat jiné odpovídající zázemí. Zbrojnice s prádelnou se přebudovala a místo prádelny vznikl nový, důstojný kulturní prostor, který byl otevřen 17. září roku 1983. Dále roku 1989 se pokračovalo ve vybudování sociálního zařízení, kuchyně, verandy a nové střechy. 
 
 
                                              
​     K velkému zlomu dochází po prvním celorepublikovém srazu hasičstva v Litoměřicích konaném v roce 1998, kdy organizátoři této akce objíždí sbory po celé republice za účelem zmapování historické hasičské techniky. Jejich počínání bylo impulzem k opravě Superba, aby byl schopen projít technickou prohlídkou a  účastnit se dalšího ročníku srazu. Zdálo se to nereálné, ale Superb v září roku 2001 dorazil po své ose na 2. celorepublikový sraz hasičstva do Litoměřic. Potom roku 2003 na sraz hasičských a vojenských historických vozidel do Olomouce.
 
 
     Po tomto úspěchu se opravila i stará stříkačka Flader, která v letech 2004, 2007 a 2010 doprovodila Superba do Litoměřic. Superb se stříkačkou se dostaly do značného podvědomí a účatňují se spousty výstav a různých oslav a výročí.
 
 
 
     Později začala být velkou prioritou generálka motoru, na které se začalo na podzim roku 2012. Za obrovské podpory obce se provádí celá renovace auta počínaje opískování rámu.
 
 

video: reportáž z Litoměřic 2004

 
 
 
© sdhlomy.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma